Atemperador aigua

Atemperador Thermobiehl HK3002W/12

Fluid de termorregulació aigua

Any de fabricació: 2011

T max de treball: 160ºC

2 circuits independents

Sistema de refredament de l'aigua del serpentí

Conjunt de filtres inclosos

Potencia d'escalfament: 12Kw per circuit

Potencia de refredament: 50Kw per circuit

Completament revisat i amb garantia de fàbrica. 

Disposem de 2 unitats.