Paper de mica

Com a representants de l'empresa alemanya Saveway disposem de la més amplia gama de papers de mica per al revestiment dels forns d'inducció així com per a l'aïllament dels nuclis magnètics.