Equips de vibrat per a la instal·lació de quarsites

  • Vibradors laterals amb pistons pneumàtics
  • Vibradors de base amb pistons pneumàtics
  • Adaptadors
  • Elevadors programables