Equip de recuperació d'escòries

EWT, S.L.U. fabrica una màquina que permet recuperar fins a un 40% de l'alumini contingut a les escòries calentes que provenen dels forns de fusió.

L'alumini resultant, perfectament net, es pot tornar a fondre al seu propi forn sense perdre valor per la seva venta com a escòria.