Equip de lubrificació de pistó per microdosificació d'oli

EWT, S.L.U. fabrica una màquina especialment dissenyada per a la lubrificació del pistó d'injecció amb oli sintètic.

Aquesta màquina permet la lubrificació per mirco-dosificació (gota a gota) o per polvorització de l'oli aconseguint una reducció de fins a 6 vegades del consum de lubricant en comparació amb l'ús de la cera granulada, també elimina la generació de flames i residus sòlids.