Aplicacions elèctriques

Productes i consumibles per a les aplicacions elèctriques

En el món de l'electricitat la mica es fa servir en moltes aplicacions tant per a l'aïllament  elèctric com per al tèrmic

En aquest sector, EWT, S.L.U. porta anys subministrant planxes de mica en tots els seus formats i qualitats per a la fabricació de components elèctrics, juntes de temperatura, revestiments, resistències, etc...

També subministrem una amplia gamma de cintes de mica per a la fabricació de cables elèctrics resistents al foc.