Aliatges lleugers

Equips i subministres per a la foneria d'alumini, zamac i d'altres aliatges lleugers

EWT, S.L.U. ofereix als seus clients una amplia gama de productes per a la foneria dels aliatges lleugers en totes les seves versions i processos, injecció, gravetat, baixa presió, refineria, etc...

Oferim equips i consumibles per a processos de foneria, serveis d'enginyeria, manteniment i reparacions.