Forn a gresol basculant

Forn Hormesa HORCB800GN

Capacitat 800Kg d'alumini 

Producció 350Kg/h

Amb xemeneia lateral

Sistema de combustió Kromschroeder a gas natural

Num de sèrie: 948-R/05

Any de fabricacio: 2005

Estat: Sistema de combustió i huidraulic revisats i certificats, refractari i estructura en perfectes condicions